case
SpeakTeach

Adaptieve feedback

SpeakTeach is een project van Universiteit Leiden en ontwikkeld door Esther de Vrind in het kader van promotie-onderzoek naar een didactiek voor adaptieve feedback en gedifferentieerde support om de spreek- en gespreksvaardigheid in Moderne Vreemde Talen te verbeteren in het reguliere voortgezet onderwijs.

ICLON, Universiteit Leiden

Het ICLON is het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden. Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. 

Het ICLON verzorgt de eerstegraads universitaire Lerarenopleiding voor 18 schoolvakken. 

iPhone met opstartscherm van SpeakTeach app
iPhone met een opdracht in de SpeakTeach app

Hoe het werkt

Startpunt van de adaptieve feedbackaanpak is de leerling zelf.

Door middel van een zelfevaluatieprocedure wordt meer grip verkregen op het leerproces van de leerling.

Met de SpeakTeach app
1. neemt de leerling zijn gesprek op
2. evalueert de leerling zichzelf
3. maakt hij een plan van aanpak en geeft aan wat hij daarbij nodig heeft
Deze app zit zo in elkaar dat de leerling zelf aan de slag kan.

De docent stuurt bij.

Met de docenten SpeakTeach dashboard krijgt de docent zicht op de zelfevaluaties en opnames van de leerlingen.

Speakteach dashboard voor de docent

Proces

Voor speakteach maakten we eerste een bouwplan. Het is noodzakelijk eerst alle functionaliteiten in kaart te brengen voor er wordt gestart met ontwerp of bouw van de applicatie.

 

 

Aan Treffend & Co is gevraagd om de essentie van het SpeakTeach in een logo, huisstijl en beeldtaal te visualiseren. Op basis van onderzoek bij de doelgroep is een beeldtaal gecreëerd. Hiermee worden de verschillende doelgroep aangesproken, passend bij de context van het onderwijs. Ook het gebruikers gemak was een essencieel onderdeel in het uit werken van de interface.

De speakteach applicatie is volgens de scrum-methodiek gebouwd. Met multidisciplinaire teams die werken aan korte, afgebakende projecten. De app is gerealiseerd binnen het platform Laravel in combinatie met MODX.

Interesse?

Neem contact op met ons.